Menu

Bureau de Wit

Contactpersoon Peter Groeneveld
Provincie Flevoland
Plaats Almere
Adres Televisieweg 32, 1322 AL Almere

Bureau de Wit is gespecialiseerd in diverse aspecten op het gebied van legionellapreventie en voedselveiligheid. Het drinkwaterbesluit verplicht recreatieondernemers om te voldoen aan de wettelijke regelgeving omtrent legionellapreventie. Bureau de Wit biedt diverse diensten voor recreatiebedrijven, met speciale tarieven voor Vekabo-leden. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de deze diensten, de prijzen vindt u daaronder.

 

Diensten algemeen

  • Voor bedrijven die (nog) geen risicoanalyse en beheersplan hebben kan Bureau de Wit dit voor u opstellen. Ze zijn hiervoor gecertificeerd;
  • Monstername en labonderzoek in hun eigen geaccrediteerd laboratorium en conform de geaccrediteerde methode;
  • Het controleren van de keerkleppen (terugstroombeveiligingen);
  • Digitale thermometer(s) en loggers leveren en kalibreren;
  • Advies op maar bij calamiteiten;
  • Indien er onverhoopt een besmetting in het waterleiding stelsel optreedt kan Bureau de Wit door middel van thermisch spoelen ervoor zorgen dat de besmetting wordt teruggedrongen of volledig wordt geëlimineerd.

 

Omschrijving

Frequentie

Standaard tarief

Tarief Lid Vekabo  

Wettelijke verplichtingen:

Legionella beheersplan / risicoanalyse kleine locatie: minder dan 50 tappunten

(Het tarief voor locaties op de Waddeneilanden is € 680,00.)

Eenmalig

€ 760,00

€ 500,00

Legionella beheersplan / risicoanalyse grote locatie: meer dan 50 tappunten.

(Het tarief voor locaties op de Waddeneilanden is € 860,00.)

Eenmalig

€ 1.140,00

€ 680,00

Legionella analyse en monstername

Inclusief mogelijke benodigde typeringsanalyses en

Voorrijkosten.

1 of 2

x per jaar

€ 47,00

(tarief per monster)

€ 42,00

(tarief per monster)

Controle Keerkleppen
(inclusief rapportage)

Tarief vanaf 15 controleerbare kleppen en alleen in combinatie met monstername Legionella. Bij minder dan 15 gecontroleerde kleppen zal een tarief van € 19,50 per keerklep gefactureerd worden.

Jaarlijks

€ 19,80

(per keerklep)

€ 16,50

(per keerklep)

 


Aanvullende dienst ter kennisvermeerdering / begeleiding Wetgeving Legionella preventie:

Legionella Inspectie

(optioneel)

2 x per jaar

€ 38,50

(per inspectie)

€ 35,00

(per inspectie)

Uitvoering:

De bovenstaande werkzaamheden zijn besproken met de opdrachtgever en het laboratorium. De risicoanalyse zal worden uitgevoerd op de watermeter en de daarop aangesloten leidingwaterinstallatie van het betreffende adres. Indien er sprake is van meerdere watermeters, dan dient dit voor het tekenen van dit voorstel met de opdrachtnemer besproken te zijn.

Norm:

Drinkwaterbesluit en drinkwaterregeling, BRL 6010, Waterwerkblad 1.4 G.

Bijzonderheden Legionella monstername:

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van het monsternameplan (meetstrategie). De monsters zullen onaangekondigd worden genomen door Bureau de Wit.

Bij herbemonsteringen worden gedifferentieerde voorrijkosten in rekening gebracht; Bij 1 monster bedragen de voorrijkosten € 40,-.

Bijzonderheden Keerklep-controle:

Voor de Controle keerkleppen dient de locatie in het bezit te zijn van een actueel overzicht van alle terugstroombeveiligingen. Mocht deze er niet zijn, dan kan Bureau de Wit deze voor u maken. Het uurtarief hiervoor is € 85,00 excl. btw.

Annulering:

Indien monstername en/ of de keerklepcontrole ter plaatse wordt geannuleerd brengen wij € 40,00 voorrijkosten in rekening.

Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief 21% btw