Menu

Corona informatie

Voor Vekabo leden

Stap voor stap begint de toeristische sector weer op gang te komen. Op deze pagina geven we informatie over de belangrijkste onderwerpen m.b.t. corona voor leden van Vekabo. Mocht je twijfels hebben over een gegeven advies of een omschreven maatregel in de informatie hieronder, neem dan contact op met de gemeente dan wel de veiligheidsregio waar je gevestigd bent.

 

Inhoud

 

Maatregelen rijksoverheid per 6 mei

Woensdag 6 mei presenteerde premier Rutte een stappenplan met de geleidelijke afbouw van corona maatregelen. Zo mogen, mits de situatie het dan toe laat, per 15 juni gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen in vakantie- en recreatieparken weer open. In onze ogen veel te laat, waardoor we zullen lobbyen naar de rijksoverheid om dit te wijzigen. Hierover meer verderop in deze nieuwsbrief. Betekent voor nu dus wel dat tot 15 juni gedeeld sanitair dicht moet blijven. Creatieve oplossing als tijdslots voor gedeeld sanitair mogen dus ook niet. Biedt je privé-sanitair aan? Geef dit dan door via dit formulier, dan zorgen wij ervoor dat het wordt vermeld op de Vekabo website.

 

Relevante maatregelen voor Vekabo bedrijven en gasten*

Sinds 11 mei

 • Buiten sporten op 1,5m afstand

Sinds 1 juni

 • Terrassen open
 • Restaurants/cafés open - max. 30 personen
 • Musea open

Vanaf 15 juni

 • Gedeeld sanitair campings open
 • Restaurant/cafés - max. 100 personen
 • Georganiseerde samenkomsten - max. 100 personen

*Voor alle maatregelen geldt de 1,5m afstand regel
 

Protocollen '1,5m economie'

Vekabo heeft protocollen opgesteld om je bedrijf voor te bereiden op de '1,5 meter economie', met een veilige omgeving voor je gasten, je personeel en jezelf. We hebben hiervoor basisprotocollen gebruikt van andere brancheorganisaties en met hulp van een aantal leden aangepast en aangevuld voor de specifieke Vekabo bedrijfstypes. Het ministerie van Economische zaken heeft inmiddels aangegeven de protocollen te gebruiken voor hun beleidsvorming.
Download hier de protocollen.
 

Enkele belangrijke opmerkingen:

 • De protocollen geven handvatten, maar omdat elk bedrijf anders is zijn ze algemeen toepasbaar. Maatwerk is dus vereist. Kortom, je kan de protocollen gebruiken voor het opstellen van een protocol dat voor jouw bedrijf past.
 • In de protocollen is uitgegaan van openstelling van gedeeld sanitair. Tot 15 juni dien je dus in je eigen protocol rekening te houden met een gesloten gedeeld sanitair.
 • Gebruik de protocollen ook vooral om te delen met je eigen gemeente/veiligheidsregio, zodat zij dit kunnen gebruiken voor hun eigen beleidsvorming. LET OP: de maatregelen van de rijksoverheid zijn leidend. Veiligheidsregio's of gemeenten kunnen eventuele extra, verscherpte maatregelen nemen, maar de maatregelen van de rijksoverheid dus niet zelf versoepelen.
 • Vergeet niet je protocol, of in ieder geval de belangrijkste regels voor gasten, op je website te plaatsen.

 

Praktische tips '1,5 meter maatregelen'

De maatregelen van de rijksoverheid en de eventuele aanvullende maatregelen van Veiligheidsregio's zijn over het algemeen helder, maar geven met name de grenzen aan van wat toelaatbaar is. De Vekabo protocollen dienen als richtlijnen om te kunnen voldoen aan de maatregelen. Maar ook hiermee moet je zelf nog de vertaalslag maken naar je eigen bedrijf. Goede voorbeelden van collega Vekabo leden zijn dan handig. Van een aantal leden hebben we al wat praktische tips ontvangen, met name over het gedeeld sanitair. Heb je zelf tips voor praktische maatregelen m.b.t. de '1,5 meter gastvrijheid'? Deel ze dan met ons, bij voorkeur voorzien met een of meer foto's. Dan plaatsen wij het bij het overzicht. Delen kan via Bram (bramtimmers@vekabo.nl).

 

Poster basisregels gasten

Om gasten te wijzen op de basisregels die horen bij de '1,5m economie' (of liever '1,5m gastvrijheid') hebben we een poster beschikbaar. Deze is gratis te bestellen in de Vekabo webshop. De poster is in A3 formaat en je kan er maximaal 5 bestellen. De digitale versie kan je hier downloaden en je vind 'm in je dashboard. Ook  vind je daar een Duitstalige en Engelstalige variant, om zelf te printen.

 

Noodverordeningen veiligheidsregio's

Alle veiligheidsregio's in Nederland hebben naar aanleiding van de landelijke corona maatregelen noodverordeningen vastgesteld. De noodverordeningen verschillen sterk per regio: van een volledig verbod op het aanbieden van een recreatief nachtverblijf of alléén sluiting van de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op camping of vakantiepark. Mocht de stortplaats voor chemisch toiletten ook bij het gedeelde sanitair zijn, dan geldt hiervoor hetzelfde. Iedere noodverordening kan dagelijks worden gewijzigd. Houd daarom de website van jouw lokale veiligheidsregio goed in de gaten en/of neem contact op met je gemeente (verantwoordelijke ambtenaar en/of burgemeester). Een overzicht van de noodverordening per veiligheidsregio vind je op de website van HISWA-RECRON.

 

Gedeelde sanitair moet sluiten

Van de landelijke overheid dienen gemeenschappelijke was- toilet en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken gesloten te blijven tot 15 juni. Privé sanitair bij een kampeerplaats of in een vakantiehuis kan dus nog wel worden gebruikt. Geef dit als ondernemer duidelijk aan met bijvoorbeeld een tekstbordje. BOA's controleren actief op deze maatregelen, dus hou je hier aan om boetes te voorkomen en ook om gasten niet in de problemen te brengen.

 

Maatregelen per bedrijfsgroep

 

Groepsaccommodaties

Vanaf 1 juni mogen meerdere gezinnen tegelijk gebruik maken van een vakantiehuis. In overdekte locaties en in gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, met 1,5 meter afstand tot elkaar. Vanaf dat moment geldt dat mensen die niet tot een huishouden behoren, altijd (dus ook binnen) 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Alle regels voor groepsaccommodaties

 

Campings

In alle veilgheidsregio's is nachtverblijf bij kampeerbedrijven toegestaan, mits kan worden voldaan aan de RIVM voorwaarden. Voor alle campings geldt dat gedeelde sanitair verplicht gesloten is tot 15 juni, net zoals zwembaden en horecagelegenheden. Privé sanitair mag wel gebruikt worden. Voor alle voorwaarden van openstelling kan je het beste contact opnemen met je gemeente en/of veiligheidsregio. Overigens zijn de voorzitter van de veiligheidsregio en de burgemeester van je gemeente bevoegd om alsnog je camping te sluiten als er, naar hun mening, onvoldoende maatregelen zijn genomen.

 

Stacaravans, bungalows en chalets met eigen sanitair

In alle veilgheidsregio's is nachtverblijf bij accommodaties, zoals stacaravans, bungalows en chalets, toegestaan, mits kan worden voldaan aan de RIVM voorwaarden. De voorzitter van de veiligheidsregio en de burgemeester zijn bevoegd om alsnog een accommodatie te sluiten als er onvoldoende maatregelen zijn genomen. Bij vragen kan je het beste contact opnemen met je gemeente of veiligheidsregio.

 

Boekingen en annuleringen

Omdat alle type nachtverblijven weer open mogen zijn is de annulering van een verblijf door een gast de keuze van die gast. Sowieso gelden dan de leveringsvoorwaarden van je bedrijf en de gast kan eventueel terug vallen op zijn of haar annuleringsverzekering. Heb je een groepsaccommodatie, dan mag je momenteel alleen leveren aan groepen t/m 30 personen. Grotere groepen mogen voorlopig niet komen. 

 

Verplichte sluiting

Heb je een groepsaccommodatie en kan je niet leveren aan groepen groter dan 30 personen dan mogen boekingen in de periode tot wanneer grote groepen wel weer zijn toegestaan kosteloos worden geannuleerd door de boekers. Dat betekent dus dat die gasten wettelijk gezien hun geld terug dienen te krijgen. Omboeken is natuurlijk de beste optie, mits de gast hiermee instemt. Dan kan de gast op een ander moment komen en ben je verzekerd van (toekomstige) inkomsten. Je kan hiervoor dit format voor een voucher gebruiken.

 

Wanneer gasten overigens hebben geboekt voor een verblijf na 19 mei en nu besluiten te annuleren, bijvoorbeeld uit onzekerheid over de coronacrisis, dan geldt dat je in die periode vooralsnog wel kan leveren. De eventuele annuleringskosten zijn dan dus voor rekening van de gast. Mocht de gast hier problemen mee hebben dan het is het raadzaam om een omboeking voor te stellen. Ook voor de lange termijn wil je immers een goede relatie met een gast. Je kan hiervoor dit format voor een voucher gebruiken.

 

Openstelling mag, maar je wilt dicht blijven/gaan

Dat kan begrijpelijk zijn, gezien het risico op besmettingsgevaar. Voor gasten die geboekt hebben voor de komende periode geldt dan wel dat ze recht hebben op teruggave van hun aanbetaling (afgezien van eventuele boekings- en/of servicekosten). En ook in deze situatie geldt dat omboeken natuurlijk ook een optie is, mits de gast hiermee instemt. Dan kan de gast op een ander moment komen en ben je verzekerd van (toekomstige) inkomsten. Je kan hiervoor dit format voor een voucher gebruiken.

 

Openstelling mag, maar de gast wil annuleren

In deze situatie geldt dat je (vooralsnog) gewoon kan leveren, maar de gast hier alsnog geen gebruik van wil maken. De eventuele annuleringskosten zijn dan dus voor rekening van de gast. Mocht de gast hier problemen mee hebben dan het is het raadzaam om een omboeking voor te stellen. Ook voor de lange termijn wil je immers een goede relatie met een gast. Je kan hiervoor dit format voor een voucher gebruiken.

 

Steunmaatregelen

Zowel de landelijke overheid als gemeenten hebben diverse maatregelen genomen voor getroffen ondernemers. Van een eenmalige financiële tegemoetkoming, uitstel van belastingen of uitstel van aflossing van leningen. Hieronder de belangrijkste regelingen voor Vekabo-leden. Mogelijk heeft je gemeente extra maatregelen genomen, dus we raden je aan om daar ook te informeren.

 

TOGS-regeling landelijke overheid

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is een van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. Mede door lobbywerk van Vekabo en andere brancheorganisaties is een aantal SBI-codes toegevoegd aan de regeling, waardoor deze vanaf 15 april ook geldt voor eigenaren van een camping of accommodatie. Daarnaast is voor agrarische recreatieondernemingen in de regeling opgenomen dat een bedrijf een aanvraag kan doen als de hoofdactiviteit valt onder een agrarische SBI hoofdcode 01 (landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw), en de nevenactiviteit recreatief. Hiervoor geldt dat het omzetverlies dan wel betrekking moet hebben op één van de volgende nevenactiviteiten:

 • 55.20.1 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen
 • 55.20.2 Jeugdherbergen , vakantiekampen, groepsaccommodaties
 • 55.30 Kampeerterreinen
 • 93.29.9 Overige recreatie (rest, geen jachthavens)


Ook is het geen probleem meer als je bedrijfsadres hetzelfde is als je woonadres. Je moet dan wel een kopie van de belastingaangifte van het jaar 2019 of 2020 meesturen, waaruit blijkt dat er sprake is van een werkruimte waarvan de vaste lasten en kosten fiscaal aftrekbaar zijn. 
Op de website van het RVO lees je meer over de TOGS-regeling en de uitgebreide voorwaarden hiervan. Een aanvraag voor de TOGS-regeling kan je hier doen.

Wijzigen SBI-code

In principe geldt TOGS-regeling voor bedrijven die onder de in de TOGS-regeling genoemde SBI-codes ingeschreven stonden in het Handelsregister op 15 maart 2020. Ondernemers die denken recht te hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.

Het opgeven van een wijziging in de activiteitenomschrijving en/of SBI-code bij de KVK is altijd mogelijk. 
Wees je ervan bewust dat je hiermee niet alsnog automatisch in aanmerking komt voor de TOGS-regeling. Dat is aan RVO.

Let op: als je besluit je SBI-code te wijzigen in je KVK-registratie dan kan dat gevolgen hebben. In een bestemmingsplan
 beschrijft de gemeente wat er met een ruimte mag gebeuren. Wanneer een SBI-code wijzigt kan dit van invloed zijn op de activiteiten die je mag doen op je locatie. Je kan hierover dus het beste navraag doen bij je gemeente. Zoek ook goed uit of het aanpassen van je SBI-code gevolgen heeft voor regelingen die op de rest van je bedrijf van toepassing zijn, zoals voor administratieve zaken.

 

Mede door lobbywerk van Vekabo kunnen agrarische ondernemers met omzetschade bij een nevenactiviteit sinds 29 april makkelijker aanspraak maken op de TOGS-regeling. Met de TOGS-regeling ontvangen ondernemers die direct zijn geraakt door kabinetsmaatregelen een belastingvrije gift van € 4000,-.  Tot nu toe werd er getoetst op omzetschade bij de hoofdactiviteit van de ondernemer, maar dat is nu dus uitgebreid. Voorwaarde is wel dat de nevenactiviteit geregistreerd is onder één van de vastgestelde sbi-codes. Je leest alles over de TOGS-regeling, zoals over de aanvraagprocedure, op de website van de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland).

 

TOGS wordt TVL

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) wordt de opvolger van de TOGS. Deze regeling is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen. Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Meer informatie

 

NOW-regeling mogelijk interessant voor meer Vekabo-leden

Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk bedrijven snel te bereiken, is de regeling generiek. Niettemin probeert het kabinet waar het kan oplossingen te vinden voor bedrijven die tussen wal en schip dreigen te vallen, en drempels weg te nemen in de NOW zodat meer getroffen bedrijven bereikt kunnen worden. Met een wijziging van de huidige NOW-regeling en in de verlenging van de NOW-regeling tijdens de komende maanden, komen er onder meer wijzigingen voor seizoenbedrijven, bij bedrijfsovernames en voor bedrijven die in januari een loonsom van 0 euro hadden.

 

Seizoensbedrijven

Seizoensbedrijven kennen een periode gebonden omzetpiek en hebben in maart vaak meer personeel in dienst dan in januari. Als gevolg daarvan kunnen zij soms onvoldoende gebruik maken van de NOW. Middels verschillende wijzigingen in de eerste en tweede NOW-regeling komt het kabinet hen tegemoet. In het tweede noodpakket wordt maart de referentiemaand voor de loonsom waar de NOW-subsidie op gebaseerd is. In de huidige, lopende regeling gaat de subsidie voor een werkgever omhoog wanneer hij in de maanden maart, april en mei een hogere loonsom had dan in januari. Bij de vaststelling van de subsidie wordt dit verrekend.

Meer informatie over de aangepaste NOW-regeling

 

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo) staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers, die tijdelijk financieel in de knel zitten.

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • max. 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
 • een lening voor bedrijfskapitaal

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, vooralsnog voor drie maanden, tot 1 juni 2020, en bedraagt maximaal € 1.503,31 netto per maand. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer gevestigd is. Meer informatie.

 

Belastingmaatregelen voor ondernemers

Ook de belastingdienst heeft maatregelen genomen voor ondernemers die getroffen zijn door het coronavirus. Zo kun je uitstel van betaling krijgen, je voorlopige aanslag verlagen en is de invorderingsrente tijdelijk verlaagt. Meer informatie

 

Uitstel aflossing banken

Gezonde bedrijven krijgen van een aantal banken zes maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Met de maatregel willen ze vooral kleine ondernemers wat lucht bieden. Meer informatie.

 

Maatregel onvoldoende werk voor personeel en jezelf

Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling geldt bijvoorbeeld ook voor een schoonmaakhulp die maar een paar uur in de week komt werken. De aanvraag is niet moeilijk en het voorschot wordt snel uitbetaald. Je vraagt de NOW-regeling aan via de website van het UWV, waar je ook alle informatie en de voorwaarden van de regeling vindt.

 

Verzoek voor verlenging kampeerseizoen bij gemeente

Om gasten de mogelijkheid te bieden om later in het jaar alsnog te komen kan het voor camping eigenaren een idee zijn om aan de gemeente te vragen of ze dit jaar langer open mogen blijven (eventueel de gehele komende winter). En daarmee dus het kampeerseizoen op te schuiven of te verlengen. We hebben dit voorstel in een brief al voorgesteld naar alle gemeenten in Nederland waar Vekabo-leden gevestigd zijn. En uiteraard is het zinvol als je dit zelf ook voorstelt bij je gemeente, eventueel in samenspraak met collega's in je gemeente.

 

Protocollen 1,5 meter economie

Om je bedrijf voor te bereiden op de '1,5 meter economie', met een veilige omgeving voor je gasten, je personeel en jezelf, heeft Vekabo protocollen opgesteld voor de verschillende Vekabo bedrijfstypes. We hebben hiervoor basisprotocollen gebruikt van andere brancheorganisatie als HISWA-RECRON, Bed and Breakfast Nederland en Stichting Groepsaccommodaties Nederland en deze aangepast en aangevuld voor de specifieke Vekabo bedrijfstypes (kleine campings, vakantiehuizen, groepsaccommodaties en B&B's). Vervolgens hebben we deze concept protocollen afgestemd met diverse ervaren Vekabo leden. De protocollen hebben we in eerste instantie gedeeld met het ministerie van Economische zaken en de 25 veiligheidsregio's in Nederland. De rijksoverheid kijkt er naar en zal er op reageren, maar laat de controle en handhaving van onze 1,5-meter-economie over aan de veiligheidsregio’s en de gemeenten. Veiligheidsregio's en gemeenten kunnen de protocollen gebruiken voor hun corona beleidsmaatregelen. Kortom, de protocollen dienen vooral als handvaten en tips voor ondernemers, maar het worden geen vastgestelde overheidsdocumenten. Ook zal elke ondernemer de protocollen nog moeten aanpassen voor zijn of haar bedrijf. Na een terugkoppeling van de genoemde organisaties en mogelijke aanpassingen hopen we volgende week de protocollen te delen met Vekabo leden.

 

Privé-sanitair campings

Een belangrijke voorwaarde voor campings die (binnenkort) weer open kunnen, of al open zijn, is privé sanitair bij kampeerplekken. Vanwege de logische vraag hiernaar bij gasten willen we dit ook onder de aandacht brengen op onze website en social media. Bied je (een aantal) kampeerplekken met privé-sanitair aan? Geef dit dan door via dit formulier (we noteren het dan zelf voor je op de website).

 

Claim Vekabo bij rijksoverheid voor omzetverlies Vekabo-leden

Op dinsdag 28 april heb je een e-mail van ons ontvangen over een claim die we willen leggen bij de landelijke overheid voor de totale omzetschade die Vekabo leden lijden door de coronacrisis. Mocht je die e-mail niet hebben gezien, dan hierbij alsnog de informatie:

Om deze claim voor te bereiden willen we een zo goed mogelijk inschatting maken van deze omzetschade. Het streven is dan om net als andere sectoren hiervoor een schadevergoeding te claimen. Deze lobby willen we met alle energie inzetten, maar er is natuurlijk geen zekerheid dat dit gaat slagen. Andere bedrijfstakken gaan dit ook indienen. Graag vragen we je medewerking aan deze enquête om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de omzetschade. De enquête is volkomen anoniem, we kunnen niet herleiden van wie de antwoorden komen. Dus mocht je het nog niet hebben gedaan, dan het verzoek om de enquête vóór 4 mei in te vullen. Alvast bedankt voor je medewerking. Naar de enquête.

 

Geen uniforme regels veiligheidsregio's

Vanuit Vekabo is een noodkreet naar alle veiligheidsregio's verstuurd, in de vorm van een brief waarin we aandacht vragen voor drie onderdelen:
 • Gedeeld sanitair open vanaf 10 juni
 • Speciale aandacht en een regeling voor groepsaccommodaties gericht op scholen, kinderkampen, sport en kerkgenootschappen.
 • De groepsaccommodaties die hotelfaciliteiten leveren, maar in de regelgeving daar niet onder vallen en veel minder mogen.

Meerdere Veiligheidsregio's hebben hier snel op gereageerd.  Op vrijdag 29 mei is de noodverordening bij nagenoeg alle veiligheidsregio’s geactualiseerd. Op dit overzicht van alle Veiligheidsregio's vind je een link naar de website van je eigen regio.

 

In een eerdere brief hebben we bij de veiligheidsregio’s gepleit voor een eenduidige uitwerking van de regels zoals de rijksoverheid die stelt. Helaas merken we in de praktijk dat dit heel moeilijk blijkt te zijn. Er zijn veel interpretatieverschillen in het land. Dat maakt het voor eigenaren van recreatiebedrijven soms lastig om de regels goed na te volgen. Belangrijk blijft dat je zorgt dat je volgens de RIVM richtlijnen werkt, dat je goed communiceert met je gasten en bij twijfel contact opneemt met de gemeente. Velen van jullie zullen gemerkt hebben dat gemeenten soms worstelen met de regels van de rijksoverheid of de veiligheidsregio en dat je niet van iedere medewerker hetzelfde antwoord krijgt. Zelfs op de website van de Rijksoverheid staan af en toe fouten. Als je in open gesprek bent en steeds alles zo goed mogelijk volgens de richtlijnen doet, dan zullen er niet snel sancties komen.