Nederlands English Deutsch
 

Ondernemersinformatie

 

Wat is VEKABO

VEKABO is een vereniging van eigenaren van kampeerbedrijven, vakantieverblijven, logies en ontbijtadressen en groepsaccommodaties op het platteland; zowel in Nederland als in het buitenland. De naam verwijst naar de oorsprong van de vereniging (Vereniging voor Kampeerboeren). Al geruime tijd hoeven kampeer- en logeerbedrijven echter niet meer aan een boerderij te zijn verbonden om lid van onze vereniging te kunnen worden. VEKABO is daarom tegenwoordig een merknaam.

Momenteel kent VEKABO ongeveer 1000 bij haar aangesloten ondernemingen, die meer dan 1400 accommodaties aanbieden.

vekabo.vakantieverblijf vekabo.camping overzicht vekabo.logies en ontbijt

 

Wat VEKABO voor haar leden doet

De belangrijkste doelstellingen van VEKABO Nederland zijn promotie ten behoeve van de leden, belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering. VEKABO mengt zich echter niet in de wijze waarop u uw bedrijf runt.

Promotie:

VEKABO promoot naar consumenten, die er voor langere of kortere tijd tussenuit willen, het kleinschalig kamperen en logeren op het platteland. We hebben daartoe onder andere contacten met verschillende consumentenbladen, die in iedere uitgave over VEKABO publiceren.

vekabo.beurs   Vekabo Cover 2016   vekabo.bedrijf van het jaar.boer jos

VEKABO geeft jaarlijks de gids ‘Charmante Plattelandsaccommodaties’ uit. In de gids ‘Charmante Plattelandsaccommodaties’ zijn alle aangesloten leden met hun bedrijf vermeld. Ook is het voor leden mogelijk een advertentie van het eigen bedrijf in de gids te plaatsen. De gidsen worden verkocht in ANWB winkels en VVV's, door de aangesloten leden en via onze eigen web shop.

Tevens is er de VEKABO website; HET platform voor consumenten die op zoek zijn naar charmante plattelandsaccommodaties. Ook op deze website - waarvan bovendien een Duits- en Engelstalige versie bestaat - zijn alle aangesloten leden met hun bedrijf vermeld. Bij hun vermelding op de VEKABO-site is onder meer een link naar hun eigen site aangebracht.

Belangenbehartiging:

VEKABO maakt zich sterk voor de belangen van onze leden richting gemeenten, provincies en de landelijke overheid. Tevens hebben we zitting in diverse commissies, samenwerkingsverbanden, werkgroepen, enz.

Deskundigheidsbevordering

Regionaal organiseert VEKABO kenniskringen en informatieve bijeenkomsten; bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van het ondernemerschap. Deze bijeenkomsten zijn ook een goede gelegenheid om met collega's van gedachten te wisselen en kennis / ervaring uit te wisselen.

Regelmatig ontvangen leden nieuwsbrieven; vol informatie, tips en belangrijke mededelingen.

Bovendien bevat de website van VEKABO een uitsluitend voor leden toegankelijk intranet. Daarop is informatie beschikbaar over tal van relevante onderwerpen.

Voordelen:

VEKABO heeft (financiële) afspraken met de een aantal bedrijven. Leden van VeKaBo profiteren daardoor van aantrekkelijke kortingen op hun gewone tarieven en kunnen zodoende een gedeelte van de lidmaatschapskosten terug verdienen. Het betreft onder meer:

  • Wildkamp: Groothandel voor Technische artikelen;
  • Sligro: Food & Non-food producten;
  • C-mark B.V (voorheen KBBL), Acquatrust en Aquaassistance: Legionella preventie en beheer;
  • Videma: Het doorgeven en vertonen van tv-beelden.

Tevens ontvangen alle leden gratis een aantal exemplaren van de VEKABO gids. Door die aan gasten te verkopen kan ook een deel van de lidmaatschapskosten worden terug verdiend.

De Vereniging

VEKABO is regionaal georganiseerd. Voordeel hiervan is dat leden altijd een beroep kunnen doen op een regio coördinator van de vereniging in de buurt. De regio coörinatoren zijn:

Noord & Oost

(Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel & Flevoland). 

       

Ido Wielink

    -            

06-27979641

                  idowielink@hotmail.com

Utrecht Gelderland

        Gerrit Looman    

0545-291526

           

06-51627338

                 

erve_weemink@hotmail.com

De Hollanden

(Noord- en Zuid-Holland en de Wadden)

        Gerard Swart    

072-5330109

           

06-30544400

                  g.swart@planet.nl

Zeeland

        Cor Abrahamse    

0118-594019

           

06-12114494

                 

corannie@zeelandnet.nl

Noord Brabant

        John Daris    

 

           

06-50513372

                  noordbrabant@vekabo.nl

Limburg

 

        Jan Strous     -             06-20406126                   jan@lemmenhof.nl

Buitenland

        Antoinette van der Horst                    -                   secretariaat@vekabo.nl

 

Lid worden:

U kunt lid worden van Vekabo wanneer u maximaal 60 kampeerplaatsen exploiteert, logies en ontbijt aanbiedt, een vakantieverblijf of groepsaccommodatie verhuurt. Uw bedrijf dient gelegen te zijn in het landelijk gebied en te voldoen aan de volgende kernwaarden: rust, ruimte, gastvrijheid, persoonlijke aandacht, natuurlijk/landschappelijke uitstraling, authenticiteit en kwaliteit.
Vekabo hanteert hiertoe kwaliteitsnormen. Uw bedrijf dient aan deze normen te voldoen om lid te kunnen worden. Op deze manier waarborgt Vekabo de kwaliteit van de bedrijven die zijn aangesloten.

Lid worden kan gedurende het hele jaar (info@vekabo.nl of 0900-333 666 8). Na toelating wordt uw bedrijf direct op onze website geplaatst. Indien u zich vóór 1 juli aanmeldt wordt uw bedrijf in de gids van het daarop volgende kalenderjaar vermeld. Leden die zich na 1 juli aanmelden kunnen niet meer in die gids worden opgenomen. Totdat uw bedrijf in de gids is vermeld, wordt het ook opgenomen in de rubriek nieuwe leden op de homepage van onze website.